32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Positiv psykologi med tilbud om NADA behandling

Varighed: 8 uger

Positiv psykologi tager udgangspunkt i at styrke det, der virker, i modsætning til at ændre det, der ikke virker. Det overordnede formål med Positiv psykologi er at øge vores psykiske sundhed herunder at få belyst en række centrale spørgsmål, såsom:

 • Hvad gør livet værd at leve?
 • Hvad karakteriserer ‘det gode liv’?
 • Hvad skal der til for at skabe ‘det gode liv’?

Indhold/aktiviteter

Positiv psykologi-kurset foregår hos AktivIndsats. Undervisningen varetages af en erfaren, eksamineret psykoterapeut med speciale inden for positiv psykologi. Kurset er en kombination af individuelle samtaler og gruppeforløb. Forløbet strækker sig over 8 uger.

Visitation

Den koordinerende sagsbehandler visiterer.

Personlig opstarts samtale

Efter visitationen indkaldes borgeren til en indledende, individuel coaching samtale, hvor borgers livssituation samt dennes ønsker og mål for forløbet drøftes.

Undervisning

Undervisningen foregår i holdundervisning med maksimum 12 deltagere 1 gang ugentligt,
onsdag fra kl. 8:30 til 11:30 i 6 uger. I forbindelse med undervisningen er der mulighed for at modtage NADA behandling.

På holdundervisningen dykker vi bl.a. ned i følgende begreber:

 • Positive følelser
 • Positive styrker
 • Positive relationer
 • Lykke
 • Trivsel
 • Flow
 • Meningsgivende
 • Mental robusthed
 • Mindfulness
 • NADA

 Slut evaluering og anbefalinger

I forbindelse med borgerens afslutning af forløbet afholdes 1 individuel coaching samtale, bl.a. for at evaluere og støtte borgeren i at få mest mulig gavn af forløbet.

Når forløbet er slut, modtager den koordinerende sagsbehandler en tilbagemelding om forløbet.

Hent folderen ‘Positiv psykologi

 

 

Share This