32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

AktivIndsats ApS er godkendt som Socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at et eventuelt overskud ikke bliver udbetalt til ejerne.

En del af overskuddet bliver investeret i at udvikle nye tilbud til mennesker, der af den ene eller anden grund er røget ud af arbejdsmarkedet.

Se vores værdigrundlag

AktivIndsats ApS’ medarbejdere har en solid faglig baggrund med mange års erfaring indenfor de sociale og psykiatriske områder.

Vi brænder for at hjælpe ledige i gang med en uddannelse eller et job.

Vi tror på, at det er vejen til at få en meningsfuld hverdag.

Mød medarbejderne

AktivIndsats ApS’ vigtigste mål er, at ledige borgere kommer så hurtigt som muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Vi arbejder især med borgere, som er visiteret til:

  • Kontanthjælp
  • Jobafklaring
  • Ressourceforløb
  • Ledighedsydelse
  • Sygedagpenge

Se vores forløb

AktivIndsats ApS matcher virksomheder med ledige, så samarbejdet mellem de to parter bliver bedst muligt.

En af fordelene er, at virksomheden får mulighed for at lære en potentiel medarbejder at kende før en eventuel ansættelse.

Få mere at vide

AktivIndsats ApS udvikler og tilpasser løbende tilbud, der passer til de udfordringer, du som ledig står med.

Vi tilbyder forløb med coaching, mentor, fysisk træning, sociale netværk, virksomhedspraktik, Jobcafé og meget andet.

Se vores tilbud

Share This