32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Persondatapolitik for Aktivindsats Aps

Vi tager beskyttelse af dine data alvorligt

Databeskyttelse har høj prioritet i AktivIndsats ApS. Vi lægger vægt på åbenhed omkring vores håndtering og beskyttelse af personoplysninger. Derfor sikrer vi altid, at dine persondata behandles sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen.

Herunder kan du læse, hvilke personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, til hvilket formål, på hvilket grundlag, vi anvender oplysningerne, og hvor længe. Der er også oplysninger om dine rettigheder og hvordan du kan bede om at få slettet dine oplysninger eller tilbagekalde et samtykke. Derudover finder du vores it- og sikkerhedspolitik samt politik for brug af billeder og film.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante i forhold til den relation, vi har til dig, og som er tilstrækkelige til opfyldelse af vores formål eller til at levere det, du efterspørger. Desuden registrerer og behandler vi de personoplysninger, som vi er forpligtet til i forhold til gældende lovgivning.

De personoplysninger vi gemmer om dig

Personoplysninger dækker alle oplysninger, som kan bruges til at identificere dig. Det kan bl.a. være navn, adresse, telefon, mailadresse og CPR-nummer. Hertil kommer særlige kategorier af personoplysninger, som er følsomme, fx helbreds oplysninger. Disse oplysninger registreres og behandles kun, hvis du har givet samtykke.

De personoplysninger, vi behandler om dig, omfatter både de oplysninger, som du giver til os, og som vi indsamler om dig, fx fordi du:

  • deltager i et af vores tilbud
  • bruger vores tjenester, fx vores websites eller nyhedsbreve
  • deltager i en test eller spørgeundersøgelse.

Det bruger vi dine personoplysninger til

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål, afhængig af hvilken af ovennævnte gruppe, du tilhører. Vi bruger bl.a. dine personoplysninger til at administrere relationen til dig, at sende dig relevant information, nyheder og tilbud.

Hvis du er borger eller deltager i et af vores projekter, indgår vi særskilte aftaler om behandling af dine personoplysninger.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Når du bliver visiteret til os som borger, så behandler vi dine almindelige personoplysninger i henhold til formålet i aftalen med kommunen. Vi overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder GDPR, Markedsføringsloven, Indsamlingsloven og Bogføringsloven.

Når du deltager i en test, hvor dine svar har personfølsom karakter, informerer vi om det og beder om dit samtykke til at behandle oplysningerne i forbindelse med testen.

Hvis du er borger eller deltager i et af vores projekter, gælder særlige begrundelser for behandling af dine personoplysninger. I den relation beder vi om dit særskilte samtykke.

Deling af dine personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger med den kommune, som har visiteret dig til os eller andre, du har givet samtykke til kan modtage dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe vi har en legitim grund til det. Vi har fastsat klare regler for, hvilke oplysninger, vi gemmer, og hvor længe. Det betyder, at vi sletter forskellige kategorier af personoplysninger efter forskellige perioder.

Har du deltaget i en spørgeskemaundersøgelse eller lignende, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra den dato, du har givet dit samtykke.

Har du accepteret at modtage vores nyhedsbreve, opbevarer vi dine oplysninger, til du har afmeldt nyhedsbrevet.

Har du givet et særligt samtykke, i forbindelse med at du er visiteret til os som borger, vil vi slette materialet, når der ikke længere er brug for det.

Et samtykke kan til hver en tid tilbagetrækkes, idet det dog kan være nødvendigt at gemme data for at overholde myndigheds krav og gældende lovgivning, herunder Bogføringsloven m.m.

Dine rettigheder

Du har altid ret til:

  • at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, vi har registreret om dig
  • at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbar format til enten dig eller anden part.
  • at få korrigeret dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige
  • at tilbagetrække dit samtykke
  • at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig – medmindre det strider mod gældende lovgivning eller særlige betingelser eller begrænsninger.

Datasikkerhed

Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik, som blandt andet indeholder regler for håndteringen og opbevaring af data samt vurdering af risikoen for brud på datasikkerheden.

Vi overholder naturligvis GDPR.

Spørgsmål eller mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information, så er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelses ansvarlig via e-mail je@aktivindsats.dk

Share This