32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

“At have et meningsfuldt arbejde er en vigtig del af de fleste menneskers liv. Det gælder også mennesker, som mere eller mindre har opgivet at finde en plads på arbejdsmarkedet. Men når det så alligevel lykkes, lyser glæden ud af de fleste.”

Sådan forklarer Majbritt Erlandsen, Direktør i AktivIndsats ApS, hvorfor det er så vigtigt at hjælpe mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer til at få et job.

Livskraft

Overskuddet investeres i mennesker

Hun var med til at etablere AktivIndsats ApS i 2008 som Socialøkonomisk virksomhed, før der var noget, som hed sådan.

“Men også dengang var jeg optaget af at give noget tilbage, hvis virksomheden gav overskud.”

“Hvis virksomheden gav overskud, skulle en del af overskuddet investeres i udvikling af nye projekter, der kunne hjælpe udsatte borgere eller opkvalificere medarbejderne, så de blev endnu dygtigere. Og sådan er det stadig,” understreger hun.

I samarbejde med kommuner

I dag er virksomheden vokset til at tælle i alt 22 fastansatte medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er ansat i fleksjob.

Firmaet samarbejder blandt andet med Odsherred Kommune, som visiterer borgere til at deltage i et eller flere af AktivIndsats mange målrettede forløb.

“Formålet med vores indsats er hver gang at hjælpe mennesker til at få et meningsfuldt arbejde og dermed også den livsbekræftende følelse af, at der er brug for ham eller hende,” pointerer Majbritt.

AktivIndsats ApS arbejder især med borgere, som er visiteret til:

  • Kontanthjælp
  • Jobafklaring
  • Ressourceforløb
  • Ledighedsydelse
  • Sygedagpenge

Vi rykker hurtigt!

“Vi er en lille virksomhed og derfor også i stand til at rykke hurtigt, hvis der opstår nye behov.”

“Det kan være, at der pludselig er flere end normalt med misbrugsproblemer, eller at gruppen af mennesker med fysiske eller psykiske problemer vokser.”

“Sker det, er vi meget hurtige til, i tæt samarbejde med jobcentret, at udvikle nye tilbud, som er målrettet netop de grupper,” forklarer Majbritt.

Specialiserede medarbejdere

Hun understreger, at virksomhedens medarbejdere alle er professionelle og med uddannelser inden for de sociale og psykiatriske områder, og løbende bliver efteruddannet.

De fleste har tidligere været ansat hos kommuner eller i andre offentlige institutioner og har derfor årelange erfaringer med i bagagen.

Et tæt samarbejde

Ud på arbejdsmarkedet

AktivIndsats ApS har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, der værdsætter den screening af kandidaterne, som der foretages på et individuelt grundlag, inden borgeren møder virksomheden.

“På den måde kan vi tilbyde en meningsfuld praktik i en relevant virksomhed for langt de fleste.”

“I løbet af en virksomhedspraktik lærer man sig selv bedre at kende og finder ud af, hvor man har sine styrker og ressourcer,” forklarer Majbritt og understreger, at der med andre ord, ikke er tale om et bevidstløst beskæftigelsesprojekt.

Gode chancer for at få et job

“I bedste fald ender virksomhedspraktikken med, at den ledige efterfølgende bliver ansat. Det sker, fordi vi laver et grundigt forarbejde og gør os umage med at matche de to parter, så vi ved, at de kan få glæde af hinanden,” oplyser hun.

Da der er størst chance for at få job i en privat virksomhed, er det først og fremmest dem, AktivIndsats ApS gerne vil bruge.

“Men det er klart, at står vi med en ledig, der gerne vil arbejde med ældre, så finder vi et plejehjem, der vil tage ham eller hende i praktik”, forklarer Majbritt Erlandsen.

Share This