32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Fysisk træning i grupper

Maks. 5 deltagere pr. hold. Varighed – 1 måned med mulighed for forlængelse til 2 måneder.

Målgruppe

Borgere, hvor der er behov for at udvikle den fysiske og/eller psykiske funktionsevne. Målrettet borgere, der kan profitere af at træne i mindre grupper, hvor der er større mulighed for at skabe sociale relationer.

Formålet med deltagelse i tilbud

  • At udvikle og styrke borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne
  • At drøfte konkret og aktuel viden om skånehensyn
  • At styrke de sociale relationer
  • At have fokus på optimering, stabilisering samt afklaring af det nuværende fysiske funktionsniveau
  • At beskrive borgers skånehensyn, eventuelle skåneforanstaltninger og dokumentere borgers progression og fremmøde

Indhold/aktiviteter

Træningen foregår i motionscenter, hvor der er trænings- og badefaciliteter samt et relevant udbud af redskaber til både konditions- og styrketræning. Tilbuddet varetages af Fysioterapeut og tilrettelægges som gruppeaktivitet med en varighed af 1 måned.

Der vil være 5 deltagere pr. hold, og der trænes to gange ugentligt.

Visitation

Den koordinerende sagsbehandler visiterer via skema.

Personlig opstarts samtale og programlægning

Efter visitationen indkaldes borgeren til en personlig opstarts samtale og programlægning med fysioterapeut fra AktivIndsats. På baggrund af opstarts samtalen udarbejdes et individuelt tilrettelagt øvelses program, der løbende justeres af fysioterapeuten i forhold til borgerens progression.

Træning

Træningen foregår i Vig Motion, 2 gange ugentligt a 1½ time. Træningen varetages af fysioterapeut. Der startes med fælles opvarmning og sluttes med fælles udstrækning. Fysioterapeuten vil, gennem træningen, have fokus på borgerens barrierer, ressourcer og behov for eventuelle skåneforanstaltninger samt borgerens funktionsevne sat i relation til arbejdsmarkedet. Borger har mulighed for at selv træne 7 dage ugentligt.

Slut evaluering og anbefalinger

I forbindelse med borgerens afslutning, kan fysioterapeuten udarbejde og gennemgå et individuelt tilrettelagt hjemme træningsprogram, med relevante øvelser, således at borgeren kan fortsætte træningen på egen hånd. Den koordinerende sagsbehandler modtager en kort status/beskrivelse af borgers skånehensyn, eventuelle skåneforanstaltninger, progression og fremmøde. Den koordinerende sagsbehandler opfordres til at deltage i den afsluttende samtale.

Hent folderen ‘Fysisk træning – gruppe

 

Share This