32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Mentor

Varighed aftales individuelt

Formål

En indsats der har fokus på, at den enkelte arbejder med de problemstillinger, der er en barriere i.f.t. at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhænge, herunder beskæftigelse eller praktik. At den enkelte udvikler færdigheder og oplever en progression mod de mål og delmål, der er aftalt for den enkelte, samt at forløbet kan føre dem videre mod forberedende virksomhedspraktik, beskæftigelse eller behandling.

Fastsættelse af målsætninger for deltagerne skabes i et samarbejde mellem deltageren, sagsbehandler og AktivIndsats.

Målgruppe

Borgere med psykiske problematikker eller andre udfordringer, der skaber barrierer for tilknytning til arbejdsmarkedet, som har behov for en særlig målrettet indsats for, at kunne honorere gældende krav på en arbejdsplads.

  • ‎Ressourceforløb
  • Jobafklaring
  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp

Beskrivelse

Der udarbejdes beskrivelse i samarbejde med den enkelte borger, hvor der evalueres på de aftaler der er indgået parterne imellem.

 

Share This