32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

HJÆLP EN LEDIG UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

HJÆLP EN LEDIG UD PÅ ARBEJDSMARKEDET

Få en jobsøgende i virksomhedspraktik

Fordele for jer

 • I skal hverken betale løn eller sørge for forsikring, mens den ledige er i virksomhedspraktik.
 • I får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes hos jer efter praktikken. Enten i et fast job eller i et job med løntilskud.
 • AktivIndsats sørger for papirarbejdet i forbindelse med praktikken.

Fordele for den ledige

 • Den ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet og får trænet sine faglige og sociale kompetencer.
 • Den ledige får afprøvet sin arbejdsevne og sine ønsker til beskæftigelse og arbejdsliv.
 • Den ledige oplever glæden ved at gøre nytte og udfylde en meningsfuld plads i samfundet.

Sådan fungerer samarbejdet

 • Alle grupper af ledige kan komme i virksomhedspraktik. Forløbet varer typisk mellem fire og 13 uger.
 • AktivIndsats hjælper først og fremmest kontanthjælpsmodtagere, langtidssygemeldte og ledige fleksjobbere med at finde en egnet virksomhedspraktik.
 • Vi lytter til, hvad den ledige gerne vil arbejde med, og matcher med en arbejdsplads, der passer til den lediges ønsker og evner.
 • Inden der indgås en aftale om virksomhedspraktik, mødes arbejdsgiveren med den ledige, så begge parter er enige om forventninger og krav.
 • For arbejdspladsen er det med andre ord en enestående mulighed for at lære en potentiel ny medarbejder at kende før en ansættelse.
 • Har den ledige brug for kurser inden en eventuel ansættelse efter praktikken, tilrettelægges det i samarbejde med AktivIndsats og jobcentret.

Sådan er reglerne

 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Den ledige er ikke omfattet af de overenskomster og andre aftaler, der gælder for fastansatte. Men arbejdsmiljøloven og forskelsbehandlingsloven gælder.
 • Den ledige får kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller andet under forløbet og skal derfor ikke have løn.
 • Den ledige må ikke begynde i virksomhedspraktik, før praktikpladsen er godkendt af jobcentret.
 • AktivIndsats tager sig af al formalia under hele forløbet.

Ja tak, jeg vil gerne høre mere

 • Er du blevet nysgerrig?
 • Overvejer du at få en ledig i virksomhedspraktik hos jer?
 • Har du lyst til at få mere at vide?

Ring til AktivIndsats på tlf. 3286 0000 Eller send os en mail på info@aktivindsats.dk – så ringer vi dig op.

Share This