32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Fysisk træning – individuelt

Varighed – 1 måned

Målgruppe

Borgere, hvor der er behov for fysisk træning.

Formålet med deltagelse i tilbud

  • At udvikle og styrke borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske funktionsevne
  • At drøfte konkret og aktuel viden om skånehensyn
  • At have fokus på optimering, stabilisering samt afklaring af det nuværende fysiske funktionsniveau
  • At beskrive borgers skånehensyn, eventuelle skåneforanstaltninger og dokumentere borgers progression og fremmøde.

Indhold/aktiviteter

Træningen foregår i motionscenter, hvor der er trænings- og badefaciliteter samt et relevant udbud af redskaber til både konditions- og styrketræning. Tilbuddet varetages af Fysioterapeut og tilrettelægges som et Individuelt trænings tilbud med en varighed på 1 måned.

Der trænes med vejledning fra Fysioterapeut 1-2 gange ugentlig.

Visitation

Den koordinerende sagsbehandler visiterer via skema.

Personlig opstarts samtale og programlægning

Efter visitationen indkaldes borgeren til en personlig opstarts samtale og programlægning med fysioterapeut fra AktivIndsats. På baggrund af opstarts samtalen udarbejdes et individuelt tilrettelagt øvelses program, der løbende justeres af fysioterapeuten i forhold til borgerens progression.

Træning

Træningen foregår to gange ugentligt a 1½ time. Træningen varetages af Fysioterapeut, der er aktivt deltagende. Fysioterapeuten vil gennem træningen have fokus på borgerens barrierer, ressourcer og behov for eventuelle skåneforanstaltninger samt borgerens funktionsevne sat i relation til arbejdsmarkedet. Borger har mulighed for at selv træne 7 dage ugentligt.

Slut evaluering og anbefalinger

I forbindelse med borgerens afslutning kan Fysioterapeuten udarbejde og gennemgå et individuelt tilrettelagt hjemme træningsprogram, med relevante øvelser, således at borgeren kan fortsætte træningen på egen hånd. Den koordinerende sagsbehandler modtager en kort status/beskrivelse af borgers skånehensyn, eventuelle skåneforanstaltninger, progression og fremmøde.

Hent folderen ‘Fysisk træning – individuel

 

Share This