32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Praktisk afklaring med praktik

Varighed – 8 til 14 uger med mulighed for forlængelse

Formål

Beskæftigelsesrettede indsatser for personer i nedenstående målgrupper. På baggrund af det anvendte praktikforløb jf. LAB § 42 udarbejdes en beskrivelse, der afdækker den enkelte deltageres ressourcer/kompetencer, erhvervsmuligheder og fremtidige jobmuligheder/jobplan samt en vurdering af rådighed.

Målgruppe

 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ingen ydelse
 • Ledighedsydelse
 • Jobafklaring

Indhold af forløb

AktivIndsats indkalder deltageren til et forløb, hvor deltageren indgår i individuelle samtaler og praktikker. På baggrund af forløbet udarbejdes en vurdering af, hvilke virksomheder/brancher der vil kunne tilgodese den enkelte borgers ressourcer/kompetencer.

Praktikkerne evalueres og beskrives i et samarbejde mellem borger, virksomhed og en konsulent fra AktivIndsats.

Forløbet i hovedtræk:

 • Samtaler
  Efter henvisning fra Jobcentret, indkaldes den enkelte deltager til samtale, hvor jobønsker, arbejdsfunktioner og timetallet drøftes.
 • Praktik afsøgning
  Deltageren peger selv på relevante virksomheder, som efterfølgende bliver kontaktet selvstændigt og/eller af en Virksomhedskonsulent. Hvis deltageren ikke selv kan fremkomme med ideer til virksomhedspraktik, kontakter AktivIndsats relevante virksomheder.
 • Praktik etablering
  AktivIndsats etablerer de aktuelle praktikker.
 • Praktik opfølgning
  Løbende opfølgning efter behov.
 • Beskrivelse
  Efter deltageren har deltaget i en praktik jfr.LAB § 42, udarbejder AktivIndsats en beskrivelse.

Hent folderen ‘Praktisk afklaring

 

Share This