32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Jobcafe

Formål

Projektets formål er at sikre, at alle deltagere får udarbejdet og oprettet et cv på jobnet.dk, og at de bliver fortrolig med job log og har mulighed for at modtage hjælp til udarbejdelse af skriftlige ansøgninger.

Deltagerne modtager den fornødne undervisning, således at den enkelte deltager efterfølgende kan betjene og opfylde de lovgivningsmæssige krav, der stilles i forbindelse med jobsøgning.

Deltagerne får endvidere styrket deres kompetencer i forhold til skriftlige ansøgninger og jobsamtaler, og bliver i højere grad selv opsøgende og tager medansvar for en aktiv jobsøgning, med henblik på beskæftigelse.

Målgruppe

  • Kontanthjælp
  • Forsikrede ledige

Indhold af forløb

Tilbuddet er en åben Jobcafe, hvor deltagelse for nogle deltagere er frivillig, mens der for andre er et krav om fremmøde. Under hele forløbet vil der være tilknyttet en jobvejleder, der støtter, perspektiverer og fastholder deltageren til en aktiv beskæftigelsesrettet indsats.

Der sættes fokus på arbejdsmarkedet fra første kontakt. Endvidere er det afgørende for det grundlæggende motivationsarbejde, at den ledige inddrages, får synliggjort nye arbejdsområder og forholder sig til realismen af egne ønsker og forventninger.

Forløbene tilgodeser både de ledige, der har behov for god støtte og grundig vejledning til at komme godt på vej, og de ledige som er overvejende selvkørende.

Jobcafeen er åben og bemandet mandag til torsdag fra kl. 10:00 til 14:00.

 

Share This