32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Individuel coaching

Varighed – 5 uger med mulighed for forlængelse

Formål

En indsats der har fokus på følgende områder: Stress, depression og angst, livs- og arbejdsglæde samt evt. nye arbejdsområder. Formålet er, at bibringe borgeren større selvindsigt og motivation for beskæftigelse. At tilskynde og aktivere borgeren til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Via Individuel coaching bliver personen støttet og guidet til at styrke sit personlige lederskab samt til at opnå bedre samspil i private og arbejdsmæssige relationer. Personen inspireres og styrkes til at skabe et godt fysisk og psykisk miljø for sig selv samt en mere velfungerende hverdag med indsigt, bevidsthed og handling.

Målgruppe

Borgere med psykiske problematikker herunder stress, depression, angst, sorg og krise:

 • ‎Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Jobafklaring
 • Kontanthjælp

Indhold af forløb

Efter henvisning fra Jobcentret, indkaldes den enkelte deltager til samtale hos AktivIndsats. Målet for ‘Individuel coaching’ er, at den enkelte skal opleve en progression mod de mål og delmål, der er aftalt.
Efter endt forløb vil der være en vurdering af, hvilke tiltag der vil kunne styrke den enkelte og fastholde progressionen.

Forløb:

 • En personlig coaching varer 1 time (en session pr. uge)
 • Forløbets varighed er fra start 5 timer (Det svarer til 5 uger)
 • Overordnede mål for forløbet aftales første gang
 • Målene kan siden justeres, idet der altid tages udgangspunkt i den aktuelle situation

Efter endt forløb modtager sagsbehandler en tilbagemelding med følgende områder:

 • Beskrivelse af områder, der er blevet drøftet:
 • Fremmøde
 • Borgerens oplevelser af forløbet
 • Arbejdsmarked
 • AktivIndsats vurdering

Senest 14 dage efter endt forløb fremsendes tilbagemelding af den enkelte borger.

 

Share This