32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Tilbud til borgeren: Ny Retning

For borgere i Jobafklaring  eller Ressourceforløb

Formål

En indsats der har fokus på, at deltagerne skal opleve en progression mod de mål og delmål, der er aftalt for den enkelte, samt at forløbet kan føre dem videre mod forberedende virksomhedspraktik, beskæftigelse eller behandling.

Målsætningerne vil være differentierede, da nogle deltagere har behov for en indsats, der kan støtte dem til at blive mødestabile, mens andre har behov for at udvikle de psykiske ressourcer og potentialer. Fælles for gruppen af deltagere er et behov for at vende tilbage til arbejdsmarkedet via støttende og strukturerede virksomhedspraktikker på arbejdspladser, der kan understøtte en igangværende udvikling.

Fastsættelse af målsætninger for deltagerne skabes i et samarbejde mellem deltagere, den koordinerende sagsbehandler og AktivIndsats.

Målgruppe

Borgere med psykiske problematikker eller andre udfordringer, der skaber barrierer for tilknytning til arbejdsmarkedet, som har behov for en særlig målrettet indsats for, at kunne honorere gældende krav på en arbejdsplads.

  • ‎Jobafklaring
  • Ressourceforløb

Ressourcer på forløbet

Der vil på forløbet være tilknyttet to undervisere, herunder Socialrådgiver og Psykolog.

Forløb

Projektet forløber over 20 uger med undervisning 2 dage om ugen. Forløbet er et gruppeforløb, der er maksimalt 15 deltagere pr. hold.

Der vil under hele forløbet være tæt dialog mellem deltageren, den koordinerende sagsbehandler og AktivIndsats.

Forløbet evalueres hver uge af deltagerne med henblik på optimering og tilpasning til den enkeltes behov og udfordringer.

Under forløbet vil der være 3 fællessamtaler: visitationssamtale, midtvejssamtale samt slutevaluering.

På baggrund af forløbet udarbejdes en vurdering af, hvilke beskæftigelses og/eller behandlingsmæssige tiltag der vil kunne styrke den enkelte deltagers ressourcer/kompetencer, erhvervs- og jobmuligheder.

 

Share This