32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Vi investerer i menneskelige værdier

Vi investerer i menneskelige værdier
 • Facebook
 • LinkedIn

 

Socialøkonomisk virksomhed

AktivIndsats ApS er en Socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at et eventuelt overskud primært bruges til at fremme sociale formål eller reinvesteres i virksomheden.

AktivIndsats ApS får, i modsætning til andre Socialøkonomiske virksomheder, ikke tilskud, men drives som en sund virksomhed på normale markedsvilkår.

Alle har fortjent et job

Vi rådgiver kommunale jobcentre og tilbyder specialiserede forløb for ledige, der har svært ved at komme i arbejde.

Formålet med alle forløb er, at deltagerne kommer i en eller anden form for beskæftigelse.

Vores værdier

Vores arbejde bygger på en række værdier, der afspejler vores holdninger i mødet med det enkelte menneske og omverdenen.

AktivIndsats ApS’ værdigrundlag handler om:

 • Åbenhed, tillid, troværdighed og proaktiv kommunikation med omverdenen
 • Kvalitet, kontinuitet og punktlighed
 • Ansvarsbevidsthed i forhold til den enkelte borger, virksomhed, samarbejdspartner og kollega
 • Troen på, at det er den individuelle, håndholdte indsats, der giver resultater.

 

Socialøkonomisk virksomhed

AktivIndsats ApS er en Socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at et eventuelt overskud ikke bliver udbetalt til ejerne. I stedet bliver pengene investeret i udvikling af nye projekter, der kan hjælpe forskellige typer af ledige til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

 

AktivIndsats ApS får i modsætning til andre Socialøkonomiske virksomheder ikke tilskud nogen steder fra, men drives som en sund virksomhed på normale markedsvilkår.

Alle har fortjent et job

Vi rådgiver kommunale jobcentre og tilbyder specialiserede forløb for ledige, der har svært ved at komme i arbejde.

Formålet med alle forløb er, at deltagerne kommer i en eller anden form for beskæftigelse.

Vores værdier

Vores arbejde bygger på en række værdier, der afspejler vores holdninger i mødet med det enkelte menneske og omverdenen.

AktivIndsats ApS’ værdigrundlag:

 • Åbenhed, tillid, troværdighed og proaktiv kommunikation med omverdenen
 • Kvalitet, kontinuitet og punktlighed
 • Ansvarsbevidsthed i forhold til den enkelte borger, virksomhed, samarbejdspartner og kollega
 • Troen på, at det er den individuelle, håndholdte indsats, der giver resultater.

 

Værdigrundlaget betyder:

 • At AktivIndsats ApS ønsker at være respekteret for sin ærlighed, åbenhed og troværdighed af borgere, samarbejdspartnere og virksomheder. Ledelse og medarbejdere skal repræsentere værdierne og handle i overensstemmelse med dem.
 • At AktivIndsats ApS ønsker at sikre kvalitet, kontinuitet og punktlighed i alt sit arbejde. Tilfredse borgere, samarbejdspartnere og virksomheder er en forudsætning for medarbejdertilfredshed. Omvendt er tilfredse medarbejdere en nødvendighed for at skabe inspirerende og givende forløb for ledige.
 • At AktivIndsats ApS er bevidst om sit ansvar overfor omverdenen. Vi ser ressourcer hos alle mennesker. Alle har noget at bidrage med.
  Derfor er det vigtigt, at ledige får rum og mulighed for at finde støtte og vejledning på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.
  Vi underbygger den lediges ansvarsbevidsthed og engagement, så han eller hun selv påtager sig et ansvar for at komme ud på arbejdsmarkedet.
 • At AktivIndsats ApS har viljen til og troen på, at det kan lade sig gøre at skabe forandring for det enkelte menneske. Vi vil gerne sikre, at den enkelte udfylder en funktion som kvalificeret arbejdskraft og får troen på at kunne blive selvforsørgende.
  Vi arbejder for at sikre det rette match mellem borger og virksomhed for at undgå, at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen ryger ud på et sidespor. Det er en opgave, der ikke kan løses uden viljen til og troen på forandring og evnen til at se muligheder i stedet for barrierer.

Ring til os på tlf. 32 86 00 00 eller skriv til os på info@aktivindsats.dk, hvis du vil have mere at vide.

AktivIndsats ApS lever op til følgende krav:

 • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
 • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
 • Virksomheden er erhvervsdrivende.
 • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
 • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.

Dermed opfylder AktivIndsats ApS kriterierne for Socialøkonomiske virksomheder.

Share This