32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Funktionsbeskrivelse i hjemmet

Beskrivelsen fremsendes senest 4 uger efter hjemmebesøg

Formål

Funktionsbeskrivelse i hjemmet iværksættes på baggrund af vurdering fra sagsbehandler.

Målgruppe

 • Kontanthjælp
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Jobafklaring
 • Ingen Ydelse
 • Ledighedsydelse

Indhold af forløb

 • Kontakt til borger mhp. aftale vedr. hjemmebesøg
 • Samtale med borger i eget hjem
 • Funktionsbeskrivelse på baggrund af hjemmebesøg
 • Borgeren partshøres i forhold til beskrivelsen
 • Funktionsbeskrivelse fremsendes til den visiterende sagsbehandler

 

Share This