32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Har du problemer med at klare almindelige gøremål derhjemme? Så er en ‘Funktionsbeskrivelse i hjemmet’ et oplagt tilbud til dig.

En Funktionsbeskrivelse fortæller ikke alene noget om, hvordan du fungerer hjemme. Den giver også informationer om din arbejdsevne.

For at få udarbejdet en Funktionsbeskrivelse, skal du have en henvisning fra dit Jobcenter.

Derefter vil du blive kontaktet af en fra AktivIndsats for at finde en dag, hvor det passer dig at få besøg.

Dine oplysninger er vigtige

Medarbejderen taler med dig om, hvad du eventuelt har problemer med i dagligdagen.

• Det kan for eksempel være i forbindelse med madlavning og rengøring.
• Det kan også være, at du har psykiske udfordringer, som nedsætter din funktionsevne.

På baggrund af dine oplysninger og medarbejderens observationer, bliver der skrevet en Funktionsbeskrivelse af dig.

Du læser beskrivelsen og får mulighed for at rette eventuelle misforståelser. Derefter sendes den videre til den person i jobcentret, der har visiteret dig.

Hvem kan få en Funktionsbeskrivelse?

En Funktionsbeskrivelse er beregnet til dig, der får:

• Kontanthjælp
• Sygedagpenge
• Ledighedsydelse
• Ingen ydelse

Eller som er i gang med:

• Ressourceforløb
• Jobafklaring

Sådan kommer du med

Kontakt dit Jobcenter og hør, om du kan få udarbejdet en Funktionsbeskrivelse hos AktivIndsats.
Folder er på vej

Share This