32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Ny retning med fokus på dig

Har du psykiske problemer eller andre udfordringer, som er en af årsagerne til, at du ikke er kommet i arbejde?

Så har du sandsynligvis brug for et særligt forløb, der kan gøre dig klar til de krav, du møder på en arbejdsplads.

  • Facebook
  • LinkedIn

Undervisning

Forløbet er tilrettelagt på en måde, så det passer til dine særlige behov. Samtidig bliver du en del af en gruppe, der har fælles undervisning to gange om ugen.

Virksomhedspraktik

Fælles for jer er, at I har brug for støtte og vejledning, så I på længere sigt kan blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet.

Derfor er en anden vigtig del af forløbet, at du kommer i virksomhedspraktik på en arbejdsplads, der kan hjælpe og støtte dig i at nå dine mål.

Fokus på dig og dine styrker

Undervejs er der fokus på at styrke dine kompetencer og ressourcer, mens der samtidig bliver taget hensyn til dit fysiske og psykiske helbred.

Udvikling og afklaring går hånd i hånd på en måde, så det kommer til at fungere for dig. På den måde får du de redskaber, du skal bruge for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Efterhånden vil du lære dig selv bedre at kende. Du finder ud af, hvad du er god til, og du bliver klar over, hvilke barrierer der blokerer vejen for dig. Det vil give dig mere selvværd og større livsglæde.

Fire dygtige undervisere

Undervejs møder du fire undervisere med hver deres faglige baggrund:

  • Socialrådgiver
  • Psykolog
  • Coach
  • Virksomhedskonsulent

Ny Retning

I dialog med dig

Du og en fra AktivIndsats evaluerer forløbet en gang om ugen og justerer mål og planer, når der er behov for det.

Under forløbet vil der være tre samtaler, hvor både du, AktivIndsats og din sagsbehandler fra jobcentret er med:

  • Visitationssamtale
  • Midtvejssamtale
  • Slutevaluering.

Derefter bliver der udarbejdet en vurdering af, hvad der skal til for yderligere at styrke dine ressourcer og kompetencer, så du forbedrer dine muligheder for at komme i job.

Forløbet varer 20 uger, og der er højst 15 deltagere på et hold.

Sådan kommer du med

Kontakt dit Jobcenter og hør, om du kan blive visiteret til forløbet hos AktivIndsats.

Folder er på vej

Share This