32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

På vej mod arbejdsmarkedet

Har du mere eller mindre opgivet nogensinde at få et job? Tænker du, at din arbejdsevne er for dårlig til, at nogen vil ansætte dig?

Så er forløbet ‘På vej’ lige noget for dig.

På vej mod arbejdsmarkedet
  • Facebook
  • LinkedIn

Forløbet er lavet af AktivIndsats specielt til dig, som får kontanthjælp og har sociale og psykiske udfordringer.

Som regel betyder det nemlig, at du kan have svært ved at forestille dig, at der også er et job til dig ude på arbejdsmarkedet.

Udvikling og afklaring går hånd i hånd, og fokus vil være på det, der fungerer for dig.

Selvværd og livsglæde

Løsningen er en målrettet og individuel  indsats, hvor vi  fokuserer på lige netop dine ressourcer og udfordringer.

Du vil få redskaber, der sætter dig i stand til at komme tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig vil du lære dine egne ressourcer og begrænsninger bedre at kende, og det vil give dig mere selvværd og livsglæde.

Dine håb, dine mål og dine ambitioner

Under forløbet vil du være i tæt dialog med både din koordinerende jobformidler og AktivIndsats.

Allerede under din første samtale med Jobcentret og AktivIndsats, er du i centrum. Vi tager udgangspunkt i, hvordan du oplever din situation, og vi snakker om dine håb, dine mål og dine ambitioner.

Vi ønsker ikke, at du skal opleve nye nederlag, så sammen med dig laver vi en plan, der løbende kan justeres.

12 ugers undervisning

Forløbet starter med 12 ugers undervisning to dage om ugen, hvor du samtidig lærer at bruge Jobcaféen. Undervisningen foregår i en gruppe med højst 15 deltagere.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad deltagerne i gruppen har brug for og gerne vil lære. Du evaluerer dit eget udbytte hver uge, så undervisningen kan tilpasses dine og de andre deltageres behov.

Praktik eller lønnet arbejde

Efter forløbet med undervisning, udarbejder vi en vurdering af, hvad der kan styrke og udvikle dine ressourcer og kompetencer. Vi taler med dig om vurderingen på et møde mellem din koordinerende jobformidler og AktivIndsats.

Under hele forløbet vil du opleve at få en støtte fra os, som vil sætte dig i stand til at komme i praktik eller få et lønnet arbejde. Det kan enten ske sideløbende med undervisningen eller bagefter.

Det er en stor tilfredstillese, at udføre et godt stykke arbejde.

Du får masser af støtte

Dine ønsker bestemmer, hvor du kommer i praktik eller job.

Undervejs vil du få masser af støtte fra din koordinerende jobformidler, så du fortsætter på vejen mod en plads på arbejdsmarkedet. Du vil opleve, at dine kompetencer og ressourcer bliver styrket, samtidig med, at der bliver taget hensyn til dit helbred.

Sådan kommer du med

Kontakt dit Jobcenter og hør, om du kan blive visiteret til forløbet hos AktivIndsats.

Hent en pjece om forløbet ‘På vej’

Share This