32 86 00 00 info@aktivindsats.dk

Netværkscafé med undervisning

Netværkscaféen er et tilbud til dig, der har brug for at fungere bedre socialt og som måske føler dig ensom.

Netværkscaféen kan styrke dine sociale kompetencer og udvide dit netværk.

  • Facebook
  • LinkedIn

Forløbet består af forskellige aktiviteter som for eksempel:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppeaktiviteter
  • Inspirerende oplæg
  • Undervisning

NADA-behandling

Har du lyst, kan du få NADA-behandling undervejs. Det er en standardiseret form for kinesisk akupunktur i ørerne.

NADA virker godt mod stress, angst og andre psykiske problemer og hjælper dig til at få en bedre balance mellem krop og psyke.

Sammen med ligesindede

I Netværkscaféen vil du møde andre, der står i samme situation som dig selv. Det betyder, at I kan udveksle erfaringer og støtte hinanden.

Formålet er at hjælpe jer videre, så I kan komme i praktik eller i et andet forløb, der bringer jer tættere på arbejdsmarkedet.

Sådan kommer du med

Kontakt dit Jobcenter og hør, om du kan blive visiteret til forløbet hos AktivIndsats.

Hvis du bliver visiteret, starter forløbet med en samtale hos AktivIndsats, hvor vi taler om dine ønsker og om din livssituation. Gerne sammen med din sagsbehandler.

Forløbet slutter med en samtale hos AktivIndsats, hvor din sagsbehandler også gerne må deltage. Formålet er at evaluere forløbet og tale om, hvordan du kommer videre.

Læs mere i folderen ‘Netværkscafé & NADA’

Share This